luxemburggedenk19-1.jpg  duitslandgedenk19-1.jpg  belgiegedenk19-1.jpg  italiegedenk19-1.jpg  spanjegedenk19-1.jpg  ierlandgedenk19-1.jpg

Allerlei nieuws over 2 euro munten


Update 15 februari 2019
Tekst 1 toegevoegd
Update 31 december 2018
Tekst 1 toegevoegd
Update 27 november 2018
Tekst 1 en resterende plaatjes toegevoegd.
Update 20 oktober 2018
PDF's van de tot nu toe uitgekomen munten aangevuld (nog geen Vaticaan 2).
Update 7 oktober 2018
Tekst 1 gecorrigeerd (aantal munten) en plaatjes recent verschenen munten toegevoegd.
Update 27 september 2018
tekst 1. toegevoegd. en plaatjes recent verschenen munten.


1. Na de WMF is het aantal uitgebrachte munten opgelopen tot zes. De munt van Italë en België is voorlopig alleen in Proof verkrijgbaar, en de munt van Spanje alleen in de WMF set. Duitsland heeft de Länder serie onderbroken met een munt van de Bundesrat, en het is onduidelijk of er nog een tweede munt komt dit jaar. De munt van Ierland is sinds enkele dagen verkrijgbaar. Het was leuk om de WMF te bezoeken en wat opviel was de enorme rij kopers voor de VfS (Duitsland) stand die de munt met polystyreen ring -"Luft"- wilden kopen. Ook de Nederlandse en, dit keer voor het eerst de Belgische, stands werden goed bezocht. De Belgische chocoladeset heeft kennelijk velen verrast, resulterend in hoge prijzen.


2. Het jaar is ten einde. De oogst is 36 2 € munten (varianten niet meegerekend). Ik heb al weer de eerste 2 € munt van 2019 in bezit, Groothertogin Charlotte van Luxemburg, en ook de muntsets van Luxemburg (UNC), Oostenrijk(HGH) en Frankrijk(BU) zijn al gearriveerd. De plaatjes van 2018 blijven hier nog even staan en dan wordt omgeschakeld naar de plaatjes van 2019, vermoedelijk begin februari. We gaan voorlopig dus vol gas verder met de website. Ik dank de gebruikers voor hun interesse en wens iedereen een prachtig muntenjaar.


3. Met het verschijnen van de tweede 2 euro gedenkmunt van Andorra is het jaarprogramma 2018 in principe voltooid. Een rijke oogst van 36 munten, waarbij de varianten niet eens zijn meegeteld. Luxemburg is dit jaar varianten-kampioen; zie hiervoor de rubriek: Afwijkingen. Opmerkelijk was dit jaar de variant Luxemburg 2018 de gewone 2 euro (Koning Filip) in een Proof uitvoering met Munttekens: Leeuw en Brug en een oplage van slechts 1.000! Echt super zeldzaam, als je tenminste belangstelling hebt voor varianten.


4. Op de Muntmanifestatie in Houten weer een aantal munten toegevoegd aan de verzameling. Het was gezellig druk. Bij de ingang een speciale gekleurde 2 euro (Finland, Koli) gescoord. Ook met veel bekenden gesproken. Goede beurs gehad. Begin deze week kwam de VfS coincard (de grijze) van de Charlottenburg munt uit. Deze was niet op de beurs in Stuttgart te koop maar de hele oplage (300) is aan handelaren verkocht. De Zemgale munt van Letland ging op 26 september in de online-verkoop, Er was ook een folder met alle vier de regiomunten te koop. Recent verscheen ook de Vaticaan nummer 2. In de komende maanden moeten nog 5 2 eurogedenkmunten verschijnen. Het totaal komt dan op 36 dit jaar.


5. Volgens betrouwbare bron komt er dit jaar nog een tweede 2 euro gedenkmunt van België. Het thema is naar verluidt: 50 Jaar na de lancering van de satelliet ESRO 2B. Plaatje, oplage en datum zijn nog niet bekend. Zie ook "Numismatica Visual".


6. Vanaf vandaag staat ook alvast de catalogus 2019 online. Er zijn nog weinig munten bekend, maar de ervaring leert dat ze in de loop van het jaar snel ingevuld worden.


7. De slagaantallen van de normale 2-euromunten zijn weer bijgewerkt, zover als mogelijk. Vaak wijzigen de aantallen nog jaren later, dus er is geen garantie voor juistheid. In mei-juni komen er veel 2 euro gedenkmunten uit en de tot nu toe verschenen munten zijn aan het lijstje toegevoegd. De slagaantallen van vele landen lopen de laatste jaren terug en de trend is om jaarseries alleen in muntsets uit te geven. Een andere trend is om dezelfde munt met verschillende munttekens uit te geven. Als één van die varianten dan zeldzaam is, heeft dat direct een prijsverhogend effect.