afwnlbmmono2000.jpg afwalgbmbi2.jpg afwfrpesbirev.jpg

Foutslagen, Proefslagen en Varianten

Hieronder worden een aantal afwijkingen van 2 euromunten en van muntsets met een 2 euromunt vermeld. Het gaat om de meest bekende afwijkingen. Deze getoonde afwijkingen zijn voor mij verzamelwaardig omdat ze iets vertellen over de totstandkoming en de ontwikkeling van de euro. Ze hebben een "verhaal".
Wat niet wordt getoond zijn allerlei afwijkingen die zijn ontstaan door beschadigde stempels, het meepersen van metaalsplinters, het maken van fouten tijdens het slaan, zoals dubbelslagen, verkeerd uitgestanste rondellen (tinfouten) en zo voorts.
Naar mijn idee gaat het bij deze laatstgenoemde afwijkingen om kwalitatief mindere munten, en zijn ze niet verzamelwaardig.( Voor degene die hierin toch is geïnterresseerd, is hierover meer te vinden op de duitstalige website: http://sammler.com/mz/euro_abarten.htm )
afwnlbmmono2000.jpg afwnlbmmono2001.jpg afwnlbmmonorev.jpg

Monometalen proefslag.


In opdracht van de KNM zijn door de Birmingham Mint (een commercieel munthuis in Groot-Brittannië) ongeveer 50 miljoen 2 euromunten geslagen met de jaartallen 2000 (30 miljoen) en 2001 (20 miljoen).
Deze zijn niet te onderscheiden van de 2 euromunten die in Utrecht werden geslagen.
Om dit te bewerkstelligen, heeft de Birmingham Mint met de uit Utrecht aangeleverde stempels, eerst proefslagen gemaakt op een aantal zuiver cupronikkel rondellen, die ze nog hadden liggen.
Deze proefslagen zijn na deze proefnemingen blijven liggen in het gebouw van de Birmingham Mint en zijn later gestolen, waarna ze in de handel zijn gekomen.
Deze proefslagen zijn bekend met en zonder randschrift en met de jaartallen 2000 en 2001.
Bron: (wijlen) Rob Kooy, Roy Anthony

afwalgbmbi2.jpg afwalgbmbirev2.jpg

Bimetalen proefslag


In 1997 en 1998 vervaardigde de Birmingham Mint enkele muntsets van de toekomstige euro, die vervolgens werden aangeboden aan de autoriteiten van de toekomstige eurolanden.
Op deze wijze hoopte de Birmingham Mint opdrachten voor het slaan van euro's te verwerven. Er zijn ongeveer 100 setjes geslagen waarvan slechts een deel teruggevonden is.
De waardezijde verschilt nog duidelijk van de uiteindelijke euro; de plaats van het cijfer 2, de landkaart en de sterren aan de uiteinden van de strepen en natuurlijk het opschrift SPECIMEN, en op de "nationale" zijde staat het logo van de Birmingham Mint afgebeeld.
De rand heeft ribbels en een randschrift (alleen van Oostenrijk bekend).
De Birmingham Mint is in 2002 failliet gegaan, en er is weinig meer met zekerheid over deze proefslagen bekend
Bron: Roy Anthony

afwrondbiBLIEF.jpg afwrondrandNL.jpg

afwrondrandAT.jpg

afwrondrandBLIEF.jpg
afwrondbiAT.jpg"

Rondellen met en zonder randschrift


De bimetalen rondellen (muntplaatjes) worden vaak niet door het munthuis vervaardigd. Zij worden door een fabrikant ongeslagen aangeleverd aan de munthuizen. Vaak is dan het randschrift van het betreffende land al wel aangebracht.
De Birmingham Mint heeft ook monometalen rondellen met randschrift vervaardigd.
Een enkele keer worden er rondellen zonder randschrift aangetroffen.
Ook worden er wel 2 euromunten aangetroffen met het verkeerde randschrift. Op de een of andere manier zijn er dan enkele rondellen, bijvoorbeeld bestemd voor Utrecht, terechtgekomen in een lading bestemd voor Frankrijk.

afwfrpesbirev1.jpg afwfrpesbiobv1.jpg afwfrpesbirandvijf.jpg
afwfrpesbiobv.jpg afwfrpesbirev.jpg afwfrpesbirandLEF.jpg

Bimetalen proefslag "Pessac"


De Franse Munt (Monnaie de Paris), met zijn productiebedrijf in Pessac, heeft eveneens proefslagen van de euro vervaardigd.
Hiervan bestaan 2 versies: Type 1 in diverse gewichten en met verschillende kernen. Deze hebben een rand met vijf series van 18 dunne ribbels (of een gladde rand),
Type 2 met een gewicht van 8,50 gram en een rand volledig bedekt met dunne ribbels met de tekst LIBERTE EGALITE FRATERNITE met daartussen telkens een olijftak. Afgebeeld is boven een munt van het type 1, en onder een munt van type 2.
Op de ene zijde van de munt staat een afbeelding van het muntgebouw te Pessac en de tekst: "Munt van Parijs, vestiging te Pessac"en op de andere zijde is het logo te zien van de Munt en de tekst: "Muntproefslag", alsmede het muntteken van Pessac. Op de obverse staan enkele initialen in de vorm van een klavertje vier: d b (Daniel Buquoy) en g p (Gérard Ponce), beide, nu gepensioneerde, graveurs van de MdP.
Bron: Roy Anthony

afwalgtokenobv1.jpg afwalgtokenrev1.jpg

Penning ten behoeve van blinden


Om blinden al vast aan de komende euro te laten wennen zijn er (37.000) muntsets vervaardigd met de afmetingen, het gewicht en de rand van de euro. Het was de bedoeling dat deze sets weer ingeleverd zouden worden na gebruik, maar er zijn toch nog een behoorlijk aantal (ongeveer 1 %) sets blijven liggen. Deze penningen werden in Pessac geslagen in opdracht van de ECB. De waardezijde laat het getal 2 zien en op de andere zijde staan alleen de woorden: "TRAINING TOKEN", alsmede het muntteken van Pessac.
De rand van de 2 euro penning bestaat uit dunne ribbels.
Deze munten komen zowel in originele staat, als ongeldig gemaakt (gewokkeld) voor.
Bron: Roy Anthony

afwdebidrstobvrev.jpg

Duitsland "Draaiende sterren"


Duitsland is heel vroeg begonnen met het slaan van euromunten, omdat er zoveel nodig waren. Bij de eerste productie waren de sterren op nationale kant afgebeeld met de punten naar buiten gericht, dus radiair. Na enige tijd ontdekte men dat de punten van de sterren allemaal naar boven gericht moesten zijn, zoals op de europese vlag.
De munten met "draaiende sterren" werden ongeldig gemaakt, maar een aantal munten ontsnapte aan dit lot.
Van de 2 euromunt met "draaiende sterren" zijn een aantal varianten bekend.
Van de 2 euro zijn er met de letters A,D en F, en zonder muntteken. Er zijn er met en zonder jaartal (2002).
Van de 2 euro munten zijn er geen ongeldig gemaakte exemplaren bekend. Er is ook een afwijkende munt met het randschrift van een 5 DM munt bekend.
Deels zijn het munten geslagen voor circulatie, maar die zonder jaartal zijn vrijwel zeker proefslagen.
Bron: Roy Anthony

afwfibikaartobv06.jpg afwfibikaart06.jpg afwfibinorm06.jpg

Finland verkeerde waardezijde 2006.


Finland ging vanaf 2007 de nieuwe waardezijde gebruiken. Per ongeluk is voor een aantal normale 2 euromunten van 2006 al de nieuwe stempel gebruikt. Het bleek te gaan om 55.000 exemplaren uit een totale oplage van 11.000.000.
De middelste foto toont de "foute" waardezijde. Dit is de keerzijde van de links afgebeelde munt.
De rechter foto laat de waardezijde zien van een "goede" 2 euromunt van 2006.
Deze misslag wordt vaak aangeduid als "nieuwe landkaart".

afwdebiholsten06.jpg

Duitsland "Holsten Poort" verkeerde waardezijde 2006.


In enkele Proof sets van de eerste munt uit de duitse Länderserie (Holsten Poort) zijn munten van de Berlijnse Munt (letter A) aangetroffen met de verkeerde waardezijde, dus met de "nieuwe landkaart".
Hier zijn per ongeluk verkeerde stempels gebruikt die al klaarlagen om gebruikt te worden bij de Länderserie munt van 2007 (Slot Schwerin) en bij de normale 2 euromunt van 2008.
Deze foutslag is zeer zeldzaam.
Er zijn 3 stuks gerapporteerd.
Mogelijk zijn er meer munten met deze misslag dan nu bekend is, omdat veel verzamelaars hun Proof setjes in de plastic verpakking laten zitten en de munten dus niet kunnen zien.
Foto: muenzblog.de

afwdebimichel08obv.jpg afwdebimichel08rev.jpg

Duitsland "Hamburger Michel" verkeerde waardezijde 2008.


Bij de 3e munt uit de duitse Länderserie, de "Hamburger Michel" is bij een aantal munten een stempel met de oude waardezijde gebruikt. Hierop staat nog de oude landkaart. Het gaat om ongeveer 600.000 munten van een totaal van 9.600.000 afkomstig uit de Stuttgarter Munt (met letter F).
Veel van deze munten zijn gewoon in omloop gekomen. In het totaal zijn van deze gedenkmunt door de duitse munthuizen 29.950.000 losse munten geslagen. De afwijking is niet bekend uit muntsets. Zelf verkreeg ik mijn exemplaar, zonder het in eerste instantie te merken, op de eerste dag van uitgifte in Berlijn.
Deze misslag wordt vaak aangeduid als "oude landkaart".

afwesbiklein09.jpg afwesbigroot09.jpg

Spanje "EMU" grote sterren 2009.


In Spanje werd in 2009, net zoals in de andere eurolanden, een 2 euro gedenkmunt uitgegeven ter ere van het 10 jarig bestaan van de Euro. Bij een aantal van deze munten bleken de randsterren op de "nationale" zijde groter dan gebruikelijk. Het verschil is duidelijk waarneembaar en naar verluid ontstaan door een foute verkleiningsfactor aan te nemen bij het graveren van een van de te gebruiken stempels. Het aantal van deze munten met "grote sterren" wordt geschat op 100.000 bij een totaal aantal losse munten van 7.930.000.
Hierboven is op de rechtse scan de afwijkende afbeelding te zien.

luxemburggedenk09-1.jpg gammasigma09.jpg luxemburggedenk09proof.jpg luxemburggedenk09proofdetail.jpg

Luxemburg 2 € CC variant Proof 2009.


Van de luxemburgse gedenkmunt 2009 "10 jaar EMU" is ook een proof munt uitgebracht. Deze munt zat in de proof munten set 2009 van Luxemburg. Op de circulatie- en de BU-versie van deze munt zijn de initialen van de ontwerper aangebracht op een verhevenheid middenonder in het hologram. Bij de proofmunt bevinden deze initialen zich gegraveerd in het hologram rechts onder, juist boven de tweede 0 van het jaartal. Op de detailfoto's is het verschil goed te zien. De zeldzaamheid van deze variant is groot aangezien er maar 5000 proof munten zijn uitgegeven. Overigens is de Proof configuratie afgebeeld op het oorspronkelijke ontwerp van de munt. Schön onderkent in zijn Euro Münzkatalog 2016 een viertal varianten van deze munt (pg 748). De variant nummer 2 "Freigabemuster" is bij mijn weten echter nog nooit gesignaleerd.

afwluxemburggedenk04detailHlinks.jpg UNC + Proof afwluxemburggedenk04detailHrechts.jpg BU

Luxemburg 2 € CC variant BU 2004.


Van deze munt werden UNC, BU en Proof versies uitgebracht. De BU versies verschillen van de andere, door een andere structuur en positie van het Monogram H. Bij de BU munten zijn de kleine H'tjes naar rechts gericht en staat de H tegen de dichtsbijzijnde ster aan, terwijl bij de UNC en Proof munten (ook bij de naslag 2008) de H'tjes naar links gericht zijn en de H los staat boven de ster.

luxemburggedenk05.jpgluxemburggedenk05MT.jpg luxemburggedenk06.jpgluxemburggedenk06MT.jpg
luxemburggedenk05proof.jpgluxemburggedenk05proofMT.jpg luxemburggedenk06proof.jpgluxemburggedenk06proofMT.jpg

Luxemburg 2 € CC variant Proof 2005 en 2006.


In 2009 werd een proof set uitgebracht van de luxemburgse gedenkmunten tot dan toe. Deze set werd (behalve de munt van 2004) geslagen door de Monnaie de Paris. De oorspronkelijke munten uit 2005 en 2006 waren echter geslagen door respectievelijk de Koninklijke Nederlandse Munt en de finse Rahapaja Oy. De proof munten kregen de Franse munttekens, die dus afweken van de oorspronkelijk munttekens. Aangezien de oplage van deze proof set 2500 stuks was, werden deze varianten in één keer zeer zeldzame 2€ gedenkmunten. Boven elkaar zijn links de munten van 2005 en rechts die van 2006 te zien. De gewone munten zijn boven en de proof munten onder. Zie voor grotere plaatjes ook de catalogi van 2005 en 2006. .

afwmalta11ccunc.jpg afwmalta11ccproof.jpg

Malta 2011 afwijkende achtergrond


De eerste Maltese 2 € gedenkmunt (uit 2011) van de 5-delige constitutie serie vertoont een variatie in de achtergrond. De UNC munt heeft een hobbelige achtergrond terwijl de Proof munt een gladde achtergrond heeft. Hierboven zie je de Proof variant rechts.

afwmalta12ccuncprf.jpg afwmalta12ccbu.jpg

Malta 2€ gedenkmunt met en zonder muntteken


De Maltese 2 € gedenkmunt van de constitutieserie uit het jaar 2012 en volgende jaren, heeft een variant, omdat de munt uit de BU set een muntteken op de rand heeft tussen de sterren van vijf en zes uur, en de andere munten dit niet hebben. Alle munten werden geslagen bij dezelfde Munt (Utrecht) en het lijkt er dus op dat deze variant met opzet is vervaardigd. Links de configuratie van de circulatie- en proofmunt en rechts de variant, de BU munt (uit de muntset). In de jaren hierna is Malta kampioen geworden in het uitbrengen van verschillende varianten van dezelfde munt. Zie hiervoor de diverse catalogi.

belgiegedenk14-2BErand.jpg belgiegedenk14-2NLrand.jpg belgiegedenk14-2ITrand.jpg

België: Rode Kruis munt met afwijkend randschrift.


Van de in 2014 uitgebrachte Rode Kruis-munt is het merendeel verkocht in een coincard. Direct na distributie bleek dat er ook verpakte munten waren met afwijkend randschrift. Vermoedelijk zijn foutieve rondellen gebruikt. De rondellen voor deze munt waren afkomstig van de Poongsan Corporation te Korea. Er zijn munten met Nederlands en Italiaans randschrift naast de Belgische. Na ontdekking zijn de nog niet gedistribueerde coincards geïnspecteerd en op basis daarvan vermoedt men dat er plusminus 450 stuks coincards met foutieve randschriften in omloop zijn gekomen.
De linker munt toont een Belgisch, de middelste een Nederlands, en de rechtse een Italiaans randschrift.

afwnl15-1.jpgafwnl15-1MT.jpg afwnl15-2.jpgafwnl15-2MT.jpg
afwnl17-1.jpgafwnl17-1MT.jpg afwnl17-2.jpgafwnl17-2MT.jpg

Nederland 2€ 2015 en 2017 Transitie.


In 2015 werd in Utrecht een nieuwe Muntmeester aangesteld. Maarten Brouwer vertrok en interim-managers Kees Bruinsma (2015-2016) en later Ted Peters (2016-2017) werden aangesteld totdat Stephan Satijn als nieuwe Muntmeester werd benoemd in 2017. Het MMT van de interim-managers was "Zeilen met ster". In 2015 werden dus circulatiemunten geslagen met zowel "Zeilen" (van Maarten Brouwer) als "Zeilen met ster". Deze laatste werden pas in 2017 uitgegeven. In 2017 werden circulatiemunten geslagen met "Zeilen met ster" en met "St. Servaasbrug", het MMT van de nieuwe Muntmeester. In 2016 werden alleen circulatiemunten geslagen met "Zeilen met ster".
Deze Overgangsperiode leidde tot de uitgifte van een "Transitie-set" (een BU-set en een Proof-set) met daarin de circulatiemunten van 2015 t/m 2017. In de Transitieset bevinden zich 5 series van 8 circulatiemunten, namelijk een serie met slagjaar 2015 en MMT "Zeilen", een serie met slagjaar 2015 en MMT "Zeilen met ster", een serie met slagjaar 2016 en MMT "Zeilen met ster", een serie met slagjaar 2017 en MMT "Zeilen met ster", en tenslotte een serie met slagjaar 2017 en MMT "St. Servaasbrug". Voor wat betreft de 2 € circulatiemunten hebben we dus van slagjaar 2015 zowel als van slagjaar 2017 twee varianten. Deze zie je op de plaatjes hierboven: linksboven de 2€ 2015 "Zeilen", rechtsboven de 2€ 2015 "Zeilen met ster", linksonder de 2€ 2017 "Zeilen met ster" en rechtsonder de 2€ 2017 "St. Servaasbrug".
De munten 2015 "Zeilen met ster" en 2017 "St. Servaasbrug" komen alleen in de Transitie-sets voor, namelijk voor de BU set in een oplage van 5.000 en voor de Proof-set in een oplage van 1.000. Er werden van deze munten geen exemplaren voor de omloop geslagen.
Dit transitie-fenomeen heeft zich niet voorgedaan bij de 2€ gedenkmunten. Wel werd er een coincard (BU) uitgegeven met een 2 € met MMT "St. Servaasbrug" in een oplage van 20.000.

afwbelgie15-2,5.jpg afwbelgie15-2.jpg

België 2015 onuitgegeven 2 Euro Waterloo


In 2015 beoogde België een 2 Euromunt uit te geven ter herinnering aan de Slag bij Waterloo, die 200 jaar daarvoor plaatsvond. Door een protest van Frankrijk werd geen toestemming gegeven voor uitgifte van deze gedenkmunt en gaf België in plaats daarvan een munt van tweeëneenhalf Euro uit met dit thema. De al geslagen 180.000 munten werden vernietigd. In 2017 verscheen er één van deze munten (in coincard), die op eBay werd verkocht voor een hoog bedrag (waarschijnlijk € 6000). Het lijkt onwaarschijnlijk dat er slechts één munt is ontsnapt bij deze gelegenheid, maar tot-nog-toe is dit de enige bekende.
Links zie je de 2,5 Euromunt en rechts de 2 Euromunt.
luxemburggedenk16-1.jpgluxemburggedenk16-1MT.jpg luxemburggedenk16-1proof.jpgluxemburggedenk16-1proofMT.jpg
luxemburggedenk17-1.jpgluxemburggedenk17-1MT.jpg luxemburggedenk17-1proof.jpgluxemburggedenk17-1proofMT.jpg
luxemburggedenk17-2.jpgluxemburggedenk17-2MT.jpg luxemburggedenk17-2proof.jpgluxemburggedenk17-2proofMT.jpg
luxemburggedenk18-1.jpgluxemburggedenk18-1MT.jpg luxemburggedenk18-1BU.jpgluxemburggedenk18-1BUMT.jpgluxemburggedenk18-1proof.jpgluxemburggedenk18-1proofMT.jpg
luxemburggedenk18-2.jpgluxemburggedenk18-2MT.jpg luxemburggedenk18-2BU.jpgluxemburggedenk18-2BUMT.jpgluxemburggedenk18-2proof.jpgluxemburggedenk18-2proofMT.jpg

Luxemburg 2 € CC variant Proof 2016, 2017 en 2018.


In 2018 werd voor de vijfde keer een Proof set uitgebracht van de Luxemburgse 2 € gedenkmunten, ditmaal van 2016, 2017 en 2018 (5 stuks). Deze set werd geslagen in Utrecht met op alle vijf munten de munttekens: St. Servaasbrug en Luxemburgse Leeuw. De oorspronkelijke munten uit 2016 en 2017 werden ook in Utrecht geslagen maar met Muntteken: Hermesstaf en Muntmeesterteken: Zeilen met ster. De oorspronkelijk gedenkmunten uit 2018 hebben allebei de munttekens: Hermesstaf en Leeuw voor de UNC munten, en de munttekens: Hermesstaf en St. Servaasbrug voor de BU munten. Van de twee uitgiften van 2018 bestaan dus 3 varianten. Aangezien de oplage van deze proof set 2500 stuks is, gaat het dus om zeer zeldzame 2€ gedenkmunten. In de bovenstaande tabel staan de UNC en BU munten en hun munttekens links, en de proof munten en hun munttekens rechts. Van de onderste twee zijn de BU munten en hun munttekens in het midden geplaatst. Van de eerste drie (van 2016 en 2017) hebben de BU munten dezelfde munttekens als de UNC munten.
litouwengedenk21-1.jpg litouwengedenk21-1randschriftfout2.jpg litouwengedenkrandschriftfout1.jpg

Litouwen 2021: Žuvintas 2 euro CC munt met afwijkend randschrift.


In 2021 werd door Litouwen een munt uitgebracht met als thema het Biosfeerreservaat van Žuvintas. Deze munten werden geslagen bij de Litouwse Munt. De Litouwse Munt slaat ook de munten van Letland en door een rondellen verwisseling zijn er rondellen met het Letse randschrift bij een deel van deze Žuvintas munten gebruikt. Naar schatting zijn er 500 van deze foutslagen, zowel uit coincards als uit de rol.
Op de plaatjes hierboven zie je links een afbeelding van de betreffende munt, terwijl de rechter twee foto's het afwijkende, Letse, randschrift laten zien. (dank voor de plaatjes L.Linde)

luxemburggedenk19-1.jpgluxemburggedenk19-1MT.jpg luxemburggedenk19-1BU.jpgluxemburggedenk19-1BUMT.jpg luxemburggedenk19-1proof.jpgluxemburggedenk19-1proofMT.jpg
luxemburggedenk19-2.jpgluxemburggedenk19-2MT.jpg luxemburggedenk19-2BU.jpgluxemburggedenk19-2BUMT.jpg luxemburggedenk19-2proof.jpgluxemburggedenk19-2proofMT.jpg
luxemburggedenk20-1.jpgluxemburggedenk20-1MT.jpg luxemburggedenk20-1BU.jpgluxemburggedenk20-1BUfMT.jpg luxemburggedenk20-1proof.jpgluxemburggedenk20-1proofMT.jpg
luxemburggedenk20-2.jpgluxemburggedenk20-2MT.jpg luxemburggedenk20-2BU.jpgluxemburggedenk20-2BUMT.jpg luxemburggedenk20-2reliefproof.jpgluxemburggedenk20-2reliefproofMT.jpg
luxemburggedenk20-2foto.jpgluxemburggedenk20-2fotoMT.jpg luxemburggedenk20-2fotoproof.jpgluxemburggedenk20-2fotoproofMT.jpg
luxemburggedenk21-1leeuw-staf-relief.jpgluxemburggedenk21-1leeuw-staf-reliefMT.jpg luxemburggedenk21-1brug-staf-relief-BU.jpgluxemburggedenk21-1brug-staf-relief-BUMT.jpg luxemburggedenk21-1brug-leeuw-relief-proof.jpgluxemburggedenk21-1brug-leeuw-relief-proofMT.jpg
luxemburggedenk21-1leeuw-staf-foto.jpgluxemburggedenk21-1leeuw-staf-fotoMT.jpg luxemburggedenk21-1brug-staf-foto-BU.jpgluxemburggedenk21-1brug-staf-foto-BUMT.jpg luxemburggedenk21-1brug-leeuw-foto-proof.jpgluxemburggedenk21-1brug-leeuw-foto-proofMT.jpg
luxemburggedenk21-2leeuw-staf-relief.jpgluxemburggedenk21-2leeuw-staf-reliefMT.jpg luxemburggedenk21-2brug-staf-relief-BU.jpgluxemburggedenk21-2brug-staf-relief-BUMT.jpg luxemburggedenk21-1brug-leeuw-relief-proof.jpgluxemburggedenk21-2brug-leeuw-relief-proofMT.jpg
luxemburggedenk21-2leeuw-staf-foto.jpgluxemburggedenk21-2leeuw-staf-fotoMT.jpg luxemburggedenk21-2brug-staf-foto-BU.jpgluxemburggedenk21-2brug-staf-foto-BUMT.jpg luxemburggedenk21-2brug-leeuw-foto-proof.jpgluxemburggedenk21-2brug-leeuw-foto-proofMT.jpg

Luxemburg 2 € CC varianten 2019, 2020 en 2021.


In 2021 werd voor de zesde keer een Proof set uitgebracht van de Luxemburgse 2 € gedenkmunten, ditmaal van 2019, 2020 en 2021 (6 stuks). Deze set was aanleiding voor mij om een overzicht te maken van de varianten van de Luxemburgse 2 € CC munten van de jaren 2019, 2020 en 2021.
Van de beide munten uit 2019 (Charlotte en Kiesrecht) bestaan van elk drie varianten; van de eerste munt van 2020 (Hendrik) bestaan eveneens drie varianten, maar van de tweede van 2020 (Geboorte Charles) bestaan vijf varianten; van de beide 2 € CC munten van 2021 (Jan en Huwelijk) bestaan van elk zes varianten!
Het is makkelijk om het overzicht daarbij kwijt te raken! Daarom hieronder een tabel. Ik heb deze tabel in 2024 up-to-date gebracht met de uitgiften tot en met 2023.
Jaar Thema Kwaliteit Relief/Foto OplagePresentatieMunttekens
2019CharlotteUNCRelief 300.000in circulatieLeeuw-Staf
2019CharlotteBURelief 12.500in coincardBrug-Staf
2019CharlotteProofRelief 3.500in proofsetsBrug-Leeuw
2019KiesrechtUNCRelief 300.000in circulatieLeeuw-Staf
2019KiesrechtBURelief 7.500in coincardBrug-Staf
2019KiesrechtProofRelief 3.500in proofsetsBrug-Leeuw
2020HendrikUNCRelief 300.000in circulatie Leeuw-Staf
2020HendrikBURelief 12.500in coincard Brug-Staf
2020HendrikProofRelief 3.500in proofsetsBrug-Leeuw
2020Geboorte KarelUNCRelief 160.000in circulatieLeeuw-Staf
2020Geboorte KarelBURelief 7.500in coincardBrug-Staf
2020Geboorte KarelProofRelief 3.500in proofsetsBrug-Leeuw
2020Geboorte KarelUNCFoto 160.000in circulatieBrug-Staf
2020Geboorte KarelProofFoto 2.500proof in doosjeBrug-Leeuw
2021JanUNCRelief 160.000in circulatie Leeuw-Staf
2021JanBURelief 7.500in coincardBrug-Staf
2021JanProofRelief 1.000in proofsetBrug-Leeuw
2021JanUNCFoto 160.000in circulatieLeeuw-Staf
2021JanBUFoto 2.500in BU-set 1 Brug-Staf
2021JanProofFoto 2.500in proofsetBrug-Leeuw
2021HuwelijkUNCRelief 160.000in circulatieLeeuw-Staf
2021HuwelijkBURelief 7.500in coincard Brug-Staf
2021HuwelijkProofRelief1.000in proofsetLeeuw-Brug
2021HuwelijkUNCFoto160.000in circulatieLeeuw-Staf
2021HuwelijkBUFoto 2.500in BU-set 2Brug-Staf
2021HuwelijkProofFoto 2.500in proofsetBrug-Leeuw
2022Willem-StephanieUNCRelief250.000in circulatieRaaf-Staf
2022Willem-StephanieBURelief7.500in coincardCornucopia-Rhino
2022Willem-StephanieBURelief 2.500in Bu set 1Cornucopia-Rhino
2022Willem-StephanieProofRelief 1.000in proofsetKremnitz
2022Willem-StephanieProofRelief 2.500in 2 euro proofsetKremnitz
2022ErasmusUNCRelief250.000in circulatieRaaf-Staf
2022ErasmusBURelief 7.500in coincardCornucopia-Rhino
2022ErasmusProofRelief 2.500in 2 euro proofsetKremnitz
2022VlagUNCRelief250.000in circulatieRaaf-Staf
2022VlagBURelief 7.500in coincardCornucopia-Rhino
2022VlagBURelief 2.500in BU-set 2Cornucopia-Rhino
2022VlagProofRelief 1.000in proofsetCornucopia-Rhino
2022VlagProofRelief 2.500in 2 euro proofsetKremnitz
2023ParlementUNCRelief 120.000in circulatieRaaf-Staf
2023ParlementBURelief 7.500in coincardCornucopia-Rhino
2023ParlementBUFoto 2.500in BU set 1Raaf-Staf
2023ParlementProofRelief 1.000in proofsetKremnitz
2023ParlementProofRelief 2.500in 2 euro proofsetKremnitz
2023Hendrik-IOCUNCRelief120.000in circulatieRaaf-Staf
2023Hendrik-IOCBURelief 7.500in coincardCornucopia-Rhino
2023Hendrik-IOCBUFoto 2.500in BU set 2Raaf-Staf
2023Hendrik-IOCProofRelief 1.000in proofsetKremnitz
2023Hendrik-IOCProofRelief 2.500in 2 euro proofsetKremnitz
maltagedenk23-1foutverpakking.jpg maltagedenk23-1incoincardbelgie.jpg

Malta 2023: Foutverpakking in Belgische "Art Nouveau" coincard.


Toen de Belgische coincard "Art Nouveau" uitkwam, bleken enkele van de Vaamstalige coincards de Maltese Copernicus munt te bevatten. De munt heeft een Maltees randschrift. Aangezien de Copernicus munt en de Art Nouveau munt beide bij de KNM geslagen worden, is het waarschijnlijk dat er Maltese munten in een bak met Belgische munten zijn terechtgekomen. Het kan geen maakwerk zijn omdat de Copernicus munt ten tijde van de ontdekking nog niet was uitgegeven.
De oplage is onbekend.
Links is de "Art Nouveau" coincard met de Maltese munt te zien, en rechts een uitvergroting van de munt.
luxemburg23 UNC raaf.jpg luxemburg23 UNC cornucopia.jpg luxemburg23 UNC raaf detail.jpgluxemburg23 UNC cornucopia detail.jpg

Luxemburg 2023: Nederlandse en Franse slag


Van de "gewone" Luxemburgse 2 euro van 2023, bestemd voor circulatie, is een deel (6.250.000) geslagen in Utrecht en een ander deel( 1.400.000) in Pessac in Frankrijk. De munttekens op deze munten verschillen, maar ook de sterren zien er anders uit en het hoofd van Groothertog Henri is kleiner op de Franse slag. Er is dus sprake van duidelijk verschillende munten. Naast de 2 euro, zijn ook de 20 en 10 cent tevens in Frankrijk geslagen. De andere munten zijn alleen in Utrecht geslagen.
Links is de Utrechtse munt te zien en midden de Franse. Details van de munttekens zijn in het rechtse plaatje te zien

Positie A en B randschrift


Door sommige verzamelaars wordt de positie van het randschrift gezien als een variatie. Er zijn twee mogelijkheden: het randschrift is rechtop (leesbaar) of op de kop. Als het randschrift leesbaar is terwijl we de munt bekijken met de waardezijde omhoog, dan wordt het positie A genoemd. Staat in dat geval het randschrift op de kop dan heet het positie B. Voor een randschrift met alleen tweeën en sterren neem je weer de munt met de waardezijde omhoog en kijkt naar de ster rechts naast een normaal leesbare "2": staat de enkele punt omhoog dan is het positie A en zo niet dan is het dus B.


Soms worden er ook fouten gemaakt die betrekking hebben op muntsets. Dat heeft niets met 2 euro munten te maken, maar het is wel goed om ze te kennen, omdat er soms een aanzienlijk verschil in prijs is tussen een goede en een foute set.
Hieronder een aantal.
afwnlbimini2002hoes.jpg afwnlbimini2002inhoud.jpg

Nederland "Mini-Euroset" 2002


De KNM was in het Gulden-tijdperk gewend om elk jaar een set uit te geven van de munten van dat jaar met de halve grootte: de "Minimuntset". In 2002 werd deze traditie voortgezet met de euro.
Nadat dit ter kennis kwam van de autoriteiten bij de ECB werd deze uitgave verboden, en werd het grootste deel van de oplage teruggehaald en vernietigd. Enkele van deze sets echter waren al verkocht en verblijven nog steeds bij verzamelaars.
Voor de goede orde: het gaat hier dus niet om munten, maar om penningen die sterk op munten lijken, maar de halve grootte hebben.

Op 31-12-2009 heb ik geïnformeerd bij de KNM over het aantal sets. Hieronder het antwoord:
Geachte ...,
Hartelijk dank voor uw belangstelling. Uw constatering dat de mini euromuntsets 2002 in geen enkele catalogus terug te vinden zijn klopt.
Met veel enthousiasme om de nieuwe munt heeft de KNM destijds deze set ontwikkelt. Echter op het laatste moment besloot de Centrale Europese Bank dat de mini euromunten op het moment van de euro introductie te veel voor verwarring bij de consumenten kon leiden. Zodoende zijn alle uitgiften teruggeroepen en vernietigd. Een terugroepactie werkt helaas nooit honderd procent. Zodoende kan het zijn dat er nog enkele stuks in circulatie zijn. Om hoeveel minisets dit gaat kunnen wij u helaas niet zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Koninklijke Nederlandse Munt W.L-J
Afdeling Klantenservice


afwfrbimerkchirfout06.jpg afwfrbimerkchir06rev.jpg afwfrbimerkchirgoed06.jpg

Frankrijk gedenkset Merkel-Chirac "verkeerde vlag" 2006


In 2006 werd in Frankrijk een groot aantal gedenksets uitgegeven met elk een oplage van 500 stuks. Eén van deze sets betrof een vriendschappelijke ontmoeting van de beide regeringsleiders van Frankrijk en Duitsland. De fout hier was dat in eerste instantie op de set een foute vlag werd afgebeeld, namelijk niet de vlag van Duitsland, maar van België. Toen deze fout ontdekt werd, waren er al een aantal (volgens de Schön catalogus 30!) van deze sets verkocht. De rest werd teruggehaald en vernietigd en er werden weer 500 sets vervaardigd, nu met de goede vlag.
Dit heeft natuurlijk met de munten op zich niets te maken, maar in politiek-historisch opzicht is dit een interessant verhaal.
De linker afbeelding toont de set met de Belgische vlag, de rechter toont de set met de Duitse vlag en is dus juist.

afwfibiporvoofout09.jpg afwfibiporvoohoes09.jpg afwfibiporvoogoed09.jpg

Finland "Foutverpakking" muntset 2009/II


Finland geeft elk jaar verscheidene officiele muntsets uit.
Als er in dat jaar een gedenkmunt is uitgegeven, wordt deze vaak opgenomen in tenminste één van de muntsets.
In 2009 werden er echter twee 2 euro gedenkmunten uitgegeven, één vanwege 10 jaar EMU en een andere vanwege de Finse onafhankelijkheid in 1809 "Diet van Porvoo".
Het was de bedoeling om in muntset 2009/II, met als thema "Diet van Porvoo", beide gedenkmunten op te nemen, en niet de normale 2 euromunt van 2009.
Bij een aantal (plm. 700) van deze sets werd echter toch de normale 2 euromunt ingepakt in plaats van de EMU munt.
De linker afbeelding toont de foutverpakte set en de rechter toont de goede set. In het midden de afbeelding van de hoes.
Ook kwam er recent een foutverpakking van de Finse BU set 2004 (Moemin, Papa en Mamma variant) aan het licht. Er zijn hierover geen verdere gegevens bekend.

afwlubimc02.jpg afwlubiac02.jpg

Luxemburg Métal cuivré 2002.


De eerste Euro jaarset van Luxemburg, dus die van 2002, werd vervaardigd door de KNM te Utrecht. Bij de eerste 5000 van deze sets is de foutieve benaming van het muntmetaal "Métal Cuivré" gebruikt voor de 1,2 en 5 cent en voor de 50 cent. Nadat de fout is opgemerkt zijn er nog 35.000 jaarsets geproduceerd met de juiste benaming: "Acier Cuivré" voor de 1,2 en 5 cent en "Or Nordique" voor de 50 cent.
De eerste set, met de foutieve benaming, is duidelijk kostbaarder dan de goede set.
Deze fout heeft verder weinig te maken met de 2 euromunten die erin zitten, maar toont wel aan dat frans niet altijd een eenvoudige taal is.

afwgrmsknm02.jpg afwgrmshal02.jpg afwgrmsefs02.jpg

Griekenland 2-regelig 2002.


De eerste jaarset van Griekenland (2002) werd door de KNM vervaardigd. Hierbij is een verkeerd opschrift gebruikt voor de uitgevende instantie (Ministerie van Financiën), terwijl het juiste opschrift moest zijn: Ministerie van Economie en Financiën.
Je kunt dit het makkelijkst herkennen doordat de foute naam 2 regels telt en de goede 3 regels. Tevens zijn in de KNM set (de foute) de munten met de waardezijde naar boven ingepakt en bij de goede set andersom.
De foute set heeft een oplage van 5000 en de goede van 49.945 stuks.
Ook grieks is een lastige taal, vooral omdat in het grieks de woorden economie en financiën sterk op elkaar lijken.
De meest rechtse scan laat de zogenaamde EFS set zien, een set met griekse euromunten die door andere munthuizen zijn geslagen Spanje(E, 20 cent), Frankrijk(F, 1,2,5,10,50 cent) en Finland(S, 1 en 2 euro). Deze lettertjes bevinden zich in de ster die het dichtst bij het jaartal staat.
Deze EFS set is door de KNM in een oplage van 6000 uitgegeven in 2002.
De getoonde zijde is de "achterkant", waar de sterren met letters te zien zijn.


Pagina laatst aangepast 27 december 2022.