oldcommon_2euro.gif    newcommon_2euro.gif
      OUD                                     NIEUW

Soorten 2 euromunten

Er zijn de gewone circulatiemunten, waarbij elk euroland een eigen beeldzijde heeft voor de 2 euro (en natuurlijk ook voor de andere munten) en een muntzijde (waardezijde) die voor alle eurolanden gelijk is. (De beeldzijde heet ook wel "obverse" en de waardezijde ook wel "reverse".)
Alle 2 euromunten met een (gemeenschappelijke) waardezijde zijn in de hele eurozone wettig betaalmiddel.
Dit geldt niet voor de vele herdenkingsmunten met afwijkende waarden, zoals 5 euro, 100 euro en dergelijke, die veelal alleen in het land van uitgifte een nominale waarde hebben. Daarbij worden vaak beperkingen aangegeven. Zij kunnen voor verzamelaars natuurlijk wel waarde hebben!
Als ze van platina, goud of zilver zijn hebben ze natuurlijk ook een metaalwaarde.
Penningen hebben geen geldige waardeaanduiding en gelden niet als betaalmiddel. In deze categorie vallen ook de zogenaamde Probe(Essai, Prueba, Trial) munten, die veel op de verschillende veilingsites worden aangeboden. Ze lijken een beetje op de echte munten, maar zijn het niet.
De 2 euro gedenkmunt heeft een afwijkende nationale zijde. Maar hij is toch wettig betaalmiddel in de hele eurozone.

Een leuk weetje is, dat vanwege de uitbreiding van de europese unie tot 27 staten in 2007 de landkaart op de (gemeenschappelijke) muntzijde is aangepast. Dus alle munten die geslagen zijn vanaf 1 januari 2007, hebben in principe een nieuwe waardezijde. Je moet trouwens wel even kijken wil je het verschil zien met de oude waardezijde!
Intussen zijn met deze overgang de nodige fouten gemaakt: Zo zijn van Finland 2 euromunten van 2006 met de nieuwe waardezijde en van Duitsland 2 eurogedenkmunten uit 2008 met de oude waardezijde bekend.
Ook zijn een aantal landen pas per 1 januari 2008 overgegaan op de nieuwe waardezijde. Dit is gebeurd bij de 2 eurogedenkmunten van San Marino en Vaticaanstad, en bij de reguliere 2 euromunten van Italië, Portugal, San Marino en Vaticaanstad. Terwijl de eerste reguliere 2 euromunt van Monaco met een nieuwe waardezijde pas in 2009 verscheen (in 2007 en 2008 werden geen 2 reguliere euromunten van Monaco uitgegeven).
Voer voor verzamelaars!

Ook de (nationale) beeldzijde van de gewone circulatiemunten is aan verandering onderhevig. Bijvoorbeeld als een afgebeeld staatshoofd overlijdt, zoals van het Vaticaan of van Monaco. Ook kan de nationale zijde veranderen als de eisen die daaraan gesteld worden veranderen, zoals recentelijk het verplicht vermelden van de landsnaam of een verwijzing daarnaar op de nationale zijde. Nog niet alle landen hebben daar overigens aan voldaan (zoals Oostenrijk), zodat het goed is om dit in de gaten te houden. Sinds enige tijd zijn op deze site ook al deze variaties van de gewone 2 euro circulatiemunten te zien.
In de loop der tijd zijn er veel nieuwe beeldzijden bijgekomen: Een ander staatshoofd in Nederland, België en Vaticaanstad en drie nieuwe euro-uitgevende landen Letland, Litouwen en Andorra. Hierdoor komt het aantal euro-uitgevende landen in totaal op 23 te staan, 19 EU-landen en 4 mini-staatjes.
Pagina bijgewerkt op 5 augustus 2017